Český hudební slovník osob a institucí

Buláň, František

Charakteristika: Zpěvák a tanečník

Datum narození/zahájení aktivity: 14.12.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.4.1974

Buláň, František, zpěvák a tanečník, narozen 14. 12. 1899, Velká nad Veličkou (Hodonín), zemřel 1. 4. 1974, tamtéž.
 
Vynikal jako interpret tance sedlácká. Účinkoval na zájezdech Veličanů na MFF ve Strážnici a na Horňáckých slavnostech, sólově zpíval na veřejné nahrávce BROLNu apod. Záznamy jeho zpěvu jsou uloženy v archivu Etnologického ústavu AV ČR v Brně. Věnoval velké úsilí práci pro zachování tradiční horňácké kultury.

Literatura:

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Ústav lidové kultury Strážnice, 1997).
 
Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 1.2.2006