Český hudební slovník osob a institucí

Košíková, Ladislava

(Pelková)
Charakteristika: Choreografka, organizátorka a autorka pořadů

Datum narození/zahájení aktivity: 28.1.1957

Košíková, Ladislava (roz. Pelková), choreografka, organizátorka a autorka pořadů, narozena 28. 1. 1957, Uherské Hradiště.
                                                                                                  
Byla členkou dětského souboru Hradišťánek a taneční skupiny folklorního souboru Hradišťan. V době vysokoškolských studií založila a vedla folklorní soubor Dúbrava v Brně. Od roku 1974 dosud vede jednu ze skupin Hradišťánku, umělecky spolupracuje s Jiřím Pavlicou (scénická pásma Biblická zastavení, 1993, V proměnách času, 1994, Světci v lidovém kalendáři, 1995). Je spoluautorkou pořadů na MFF ve Strážnici a na Vlčnovských slavnostech.
Participovala na vydaní publikace Lidové tance z Uherskohradišťska. Staré město. Mařatice (Brno 1989). Podílela se na inscenacích Slováckého divadla v Uherském Hradišti, Ženský zákon, 1995, Pohádka o Honzovi a hloupé víle Rozárce, 1996, Kráska a zvíře, 1996.

Literatura:

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Ústav lidové kultury Strážnice, 1997).
 
Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 2.2.2006