Český hudební slovník osob a institucí

Beer, Carolus

(Börr)
Charakteristika: Tenorista, šlechtický hudebník


 
Beer, Carolus (Börr), tenorista, šlechtický hudebník, 1. pol. 18. stol.
 
Jako zpěvák byl zaměstnán ve šlechtických kapelách hraběte Dietrechsteina a hraběte Rottala. Účinkoval v operách dávaných v rottalovském zámeckém divadle v Holešově, v tištěných libretech nese titul „Virtuoso del Conte“. Vystoupil v operách Giuseppe Nicoly Albertiho Astianatte a Venere placata (1735) a Johanna Adolpha Hasseho L’Olimpiade a Cesare in Egitto (1736). Pro hospodářské těžkosti spojené s pruskými válkami byl ze šlechtických služeb propuštěn a roku 1743 se ucházel o místo choralisty v olomoucké katedrále.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Sehnal, Jiří: Počátky opery na Moravě (AUPO Fac. Phil., Suppl. 21 O divadle na Moravě, Praha 1974.
Sartori, Claudio: I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800 (Cuneo 1990–94).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006