Český hudební slovník osob a institucí

Blatner, Jacobus Ignatius Josephus

(Platner)
Charakteristika: Chrámový hudebník


Blatner, Jacobus Ignatius Josephus (Platner), chrámový hudebník, přelom 17. a 18. století
 
V letech 1689–1721 byl choralistou olomoucké katedrály, od roku 1707 nahrazoval kapelníka Thomase Antona Albertiniho ve funkci punktátora (představeného choralistů). Kromě tohoto zaměstnání byl též kancelistou u konzistoře. Od roku 1720 byl trvale nemocen a nechával se ve své službě v katedrále zastupovat.


Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 6.2.2006