Český hudební slovník osob a institucí

Cardelius, Antonius

Charakteristika: Chrámový hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1667
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.3.1745

Cardelius, Antonius, chrámový hudebník, narozen kolem 1667, zemřel 10. 3. 1745, Olomouc.

Působil nejprve jako školní rektor v Novém Malíně, od roku 1695 až do své smrti v roce 1745 byl choralistou olomoucké katedrály. Od roku 1721 zastával funkci punktátora (představeného choralistů) po zemřelém Jakubu Ignáci Blatnerovi. Roku 1717 se stal olomouckým měšťanem.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).

Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006