Český hudební slovník osob a institucí

Černíček, Jan František

Charakteristika: Chrámový hudebník a rektor


Černíček, Jan František, chrámový hudebník, rektor, 1. pol. 18. stol.
 
Měl právnické vzdělání, před rokem 1720 byl zaměstnán jako choralista v olomoucké katedrále. Ucházel se o místo kantora v Brně u sv. Jakuba (1718) a na Petrově (1726). Roku 1720 byl jmenován ředitelem městské školy v Kroměříži. Zde vykonával také až do roku 1745 úřad městského advokáta.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Peřinka, František Václav: Dějiny města Kroměříže 2/4 (Kroměříž 1950).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006