Český hudební slovník osob a institucí

Jaroš, Václav

(Jarosch)
Charakteristika: Varhaník, skladatel


Jaroš, Václav (Jarosch), varhaník, skladatel, 18. století.
 
V letech 1758–61 působil jako varhaník na Svatém Kopečku u Olomouce, kde je doložen jako opisovač. Jako kopista se objevuje mimo jiné i v Dubu nad Moravou. Věnoval se také hudební skladbě. Jeho díla jsou dochována v řadě moravských chrámových sbírek, zvláště z okolí Olomouce (Dub nad Moravou, Kvasice, Chornice, Loštice, Náměšť na Hané, Brno – augustiniáni).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Straková, Theodora: Kvasický inventář z r. 1757 (Časopis Moravského muzea 38, 1953, s. 105–149).
Spáčilová, Jana: Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce (http://acta.musicologica.cz).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 9.2.2006