Český hudební slovník osob a institucí

Lauer, Antonius

Charakteristika: Chrámový hudebník


Lauer, Antonius, chrámový hudebník, 1. pol. 18. stol.
 
Roku 1743 byl ředitelem kůru farního kostela v Šumperku. Hudbu studoval podle vlastních slov ve Vídni a v Brně. V Šumperku působil také pravděpodobně jeho příbuzný Johann Franz Lauer, jehož jméno je doloženo ve funkci ředitele kůru děkanského kostela v letech 1701 a 1711.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006