Český hudební slovník osob a institucí

Prandl, Niclas

(Prantl)
Charakteristika: Skladatel


Prandl, Niclas (psán též Prantl), skladatel, přelom 17. a 18. století.
 
V roce 1708 se ucházel o místo kapelníka olomoucké katedrály. Skladbu studoval podle vlastních slov v Římě. V hudební sbírce sv. Jakuba v Brně je dochována jedna jeho skladba, Salve Regina pro dva soprány, dva tenory a continuo.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006