Český hudební slovník osob a institucí

Sedláček, Jan Antonín

(Sedlaczek; Sedlacžek; Giovanni Antonio)
Charakteristika: Chrámový hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 11.5.1728
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.7.1805

Sedláček, Jan Antonín (psán též Sedlaczek; Sedlacžek; Giovanni Antonio), chrámový hudebník a skladatel, narozen 11. 5. 1728, Kralice na Hané, zemřel 26. 7. 1805, Mohelnice.
 
Byl synem rektora v Kralicích na Hané Jana Sedláčka. Roku 1742 vstoupil do piaristického semináře v Kroměříži, kde zpíval diskant a učil se hře na housle a na varhany. Před rokem 1760 se stal rektorem a ředitelem kůru v Mohelnici, kde setrval až do své smrti. Roku 1777 se neúspěšně ucházel o místo kapelníka v olomoucké katedrále. Byl plodným skladatelem chrámové hudby, jeho skladby jsou dochovány v četných moravských sbírkách a v Českém muzeu hudby.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006