Český hudební slovník osob a institucí

Toman, Emil

Charakteristika: Jazzový klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 11.4.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.11.1983

Toman, Emil, jazzový klavírista, narozen 11. 4. 1927, Praha, zemřel 2. 11.1983, tamtéž.

Vystudoval právnickou fakultu, klavírní a varhanní hru studoval soukromě. Zpočátku byl jako interpret zaměřen na artificiální hudbu, ale postupně se přeorientoval na hudbu nonartificiální, především na jazz. Jazzu se začal věnovat už za gymnaziálních studií, kdy založil studentský taneční orchestr. Poté postupně působil v souborech Black Cat, Academian, Favorit club (od 1948, ve stejné době zde působí také např. Luděk Hulan a Karel Vejvoda). Byl členem orchestru Ladislava Bergra, hostoval v Rytmu 49, Pygmaliomu a ve skupině Arnošta Kavky. Po rozpadu Favorit clubu působil spolu s Ivanem Preisem a Vladimírem Žižkou v orchestru Zdeňka Bartáka a po roce 1950 přešel do kapely Ferdinanda Petra. Po ukončení studií práv (až do roku 1983 vykonával funkci tajemníka České národní rady) hrál veřejně už jen zřídka (např. v souborech Zdeňka Mužíka, Karla Vacka ml. a Vojtěcha Zelinky) Jeho klavírní hra je zachycena pouze na neoficiálních nahrávkách AR studia.

Literatura:

EJ.

Kateřina Smékalová
Datum poslední změny: 22.3.2006