Český hudební slovník osob a institucí

Pásek, Milan

Charakteristika: Divadelní režisér

Datum narození/zahájení aktivity: 29.5.1920

Pásek, Milan, divadelní režisér, narozen 29. 5. 1920, Strážnice.


Po absolvování gymnázia ve Strážnici roku 1939 začal studovat práva v Brně a zároveň se stal posluchačem brněnské konzervatoře. Téhož roku nastoupil v Beskydském divadle. Byl spoluzakladatelem a režisérem zahajovací inscenace Svobodného divadla v Brně (1945). V letech 1945−46 vykonával funkci šéfa činohry Národního divadla v Brně. Byl také režisérem Státního divadla v Brně a ředitelem Beskydského divadla (1952), Divadla Vítězného února v Hradci Králové (1954) a Divadla bratří Mrštíků v Brně (1966). Mimo režii činoherní se věnoval i opeře (A. Berg, E. F. Burian, P. Dessau, D. Šostakovič) a různým formám syntetického divadla. Podílel se na inscenování muzikálů v Divadle bratří Mrštíků ve spolupráci s orchestrem Jožky Karena, který se pod jeho vedením stal stálým tělesem zmíněného divadla. Kromě činnosti praktické byl i významným pedagogem na Janáčkově akademii múzických umění.


Martin Profous

Datum poslední změny: 9.12.2009