Český hudební slovník osob a institucí

Cidra, Jan

Charakteristika: Trubač


Cidra, Jan, trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Polní trubač, doložený ve službách hraběte Františka Collalta v Brtnici k roku 1683.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 181).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006