Český hudební slovník osob a institucí

Dubil, Adam

(Dobel)
Charakteristika: Trubač


Dubil, Adam (psán též Dobel), trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Polní trubač, doložený ve službách hraběte Františka Collalta v Brtnici k roku 1675.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 181).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006