Český hudební slovník osob a institucí

Hackenschmidt, Georg Christoph

Charakteristika: Trubač


Hackenschmidt, Georg Christoph, trubač, 2. pol. 17. stol.

Pravděpodobně trubač olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno k roku 1670, kdy se s dalšími osmi trubači včetně Pavla Josefa Vejvanovského podepsal na výučním listu Gottfrieda Franze Jacobiho.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 189).

Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006