Český hudební slovník osob a institucí

Havelka, Josef

Charakteristika: Trubač


Havelka, Josef, trubač, narozen v 2. pol. 18. stol., zemřel v 1. pol. 19. stol. (?).
 
Trubač olomouckých arcibiskupů od roku 1800 nejméně do roku 1811, roku 1825 doložen na biskupském dvoře jako stolník. Dochován jeho jmenovací dekret z roku 1804, v němž jsou mimo jiné popsány i tři druhy služebních livrejí (slavnostní, obyčejná, všední).

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 188, 189).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006