Český hudební slovník osob a institucí

Jaich, Jakub František Jiří

Charakteristika: Trubač

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1654
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.2.1685

Jaich, Jakub František Jiří, trubač, narozen před rokem 1654, Svitavy, zemřel 7. 2. 1685, Kroměříž.
 
Trubač olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno přibližně v letech 1672–84. Studoval na jezuitském gymnáziu v Olomouci (k roku 1662 doložen ve třídě poetiky). K roku 1672 dostával z biskupské poklady ročně 60 zlatých. Byl činný také jako opisovač not.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 185, 189).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006