Český hudební slovník osob a institucí

Kampf, Theodor Jindřich

Charakteristika: Trubač


Kampf, Theodor Jindřich, trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Polní trubač, doložený ve službách knížete Maximiliána Liechtensteina k roku 1685. Snad se jedná o syna zemského trubače v Brně Kryštofa Kampfa.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 181).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 13.9.2006