Český hudební slovník osob a institucí

Milota, Jan Karel

Charakteristika: Trubač


Milota, Jan Karel, trubač, narozen v 2. pol. 17. stol., zemřel v 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač, k roku 1716 nebo 1717 zaměstnanec radnice v Brtnici. Vyučil se v Brně u Andrease Trense.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 191).
Culka, Zdeněk: K historii turnéřů, polních trubačů a tympanistů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, s. 71).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 13.9.2006