Český hudební slovník osob a institucí

Obermeyer, Ignác

Charakteristika: Trubač


Obermeyer, Ignác, trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Polní trubač, doložený ve službách hraběte Františka Collalta v Brtnici v letech 1693–95. Spolu s dalšími polními trubači podepsán na stížnosti z roku 1695, podané moravskému tribunálu proti advokátu Cunovi.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 181).
Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 124).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006