Český hudební slovník osob a institucí

Schenk, Jan

Charakteristika: Trubač


Schenk, Jan, trubač, 2. pol. 17. stol., 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač. Spolu s dalšími podepsán jako polní trubač hraběte z Oppersdorfu na stížnosti z roku 1695, podané moravskému tribunálu proti advokátu Cunovi. Zemřel před rokem 1730 jako obchodník s rybami v Brně.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 179).
Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 124).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006