Český hudební slovník osob a institucí

Schneider, Emanuel Gabriel

(Schieder)
Charakteristika: Trubač


Schneider, Emanuel Gabriel (psán též Schieder), trubač, 2. pol. 17. stol.
 
Pravděpodobně trubač olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno k roku 1670, kdy se s dalšími osmi trubači včetně Pavla Josefa Vejvanovského podepsal na výučním listu Gottfrieda Franze Jacobiho.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 190).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006