Český hudební slovník osob a institucí

Tuček, Václav Ignác

Charakteristika: Trubač


Tuček, Václav Ignác, trubač, 2. pol. 17. stol., 1. pol. 18. stol.
 
Trubačem vyučen na náklady olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno u některého z biskupských trubačů v Kroměříži v letech 1681–83. Roku 1683 žádal spolu s tympanistou Moštěnským biskupa o zastání, neboť jejich mistr jim údajně odmítl vydat výuční list. Oba pak působili v Lichtensteinových službách. V letech 1687–88 se Tuček zúčastnil polního tažení, protože teprve taková zkušenost jej opravňovala vyučit dalšího trubače. Na výučním listu svého žáka Franze Hermanna z roku 1696 je titulován jako hraběcí salmovský a polní trubač. Nejspíše po biskupově skonu roku 1695 totiž přešel do služeb Julia ze Salmu na zámku v Tovačově. Po smrti hraběte (1697) se zřejmě usadil ve Vyškově, kde je doložen kolem roku 1716 jako měšťan a radní.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 183, 191).
Culka, Zdeněk: K historii turnéřů, polních trubačů a tympanistů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, s. 72).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006