Český hudební slovník osob a institucí

Veménko, Řehoř

(Weminko; Wiminko)
Charakteristika: Trubač

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1701

Veménko, Řehoř (psán též Weminko; Wiminko), trubač, 2. pol. 17. stol., zemřel roku 1701.
 
Trubač olomouckých biskupů kolem v letech 1683–1701. Pocházel zřejmě z Prostějova, vyučen u některého z biskupských trubačů. Roku 1686 se oženil s vdovou po biskupském trubači Janu Václavu Richterovi. Pravděpodobně byl příbuzný s trubačem polského krále Augusta Silného Janem Františkem Veménkem (zemřel 1736). Roku 1701 se s trubačem Sobelim údajně utopil v Innu.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 191).
Bužga, Jiří: Jan Dismas Zelenka na královském dvoře v Drážďanech (Hudební věda 23, 1986, s. 318–319).
Peřinka, František Vácslav: Dějiny města Kroměříže. Kroměříž 1948, díl 2/3, s. 286.
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006