Český hudební slovník osob a institucí

Lachnit, Paul

Charakteristika: Věžný


Lachnit, Paul, věžný, 1. pol. 17. století.
 
Věžný (městský trubač, Thurnermeister). Městská rada v Uničově mu roku 1629 vystavila doporučující list pro výběrčí daně, když se měl Lachnit s celou domácností přestěhovat z (Horního) Benešova.

Literatura:

Kühnert, Otto: Der städt. Thurnermeister und sein Dienst (Das Neustädter Ländchen. Blätter für Heimatkunde. 50. Folge. Beilage der „Nord. Rundschau“, M.=Neustadt. 2. Nov. 1924, s. 2).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006