Český hudební slovník osob a institucí

Koutník, Tomáš

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 4.10.1950

Koutník, Tomáš, dirigent, narozen 4. 10. 1950, Olomouc.

Na AMU absolvoval roku 1977 obory hra na violoncello a dirigování a v témže roce získal 1. cenu na Mezinárodní dirigentské soutěži v Besanconu. V dalších dvou letech byl stipendistou Hudebního studia Českého hudebního fondu, absolvoval roční stáž v Paříži a roku 1979 byl finalistou v Mezinárodní dirigentské soutěži v Katovicích. Byl dirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě (1979–81), dirigentem Sukova komorního orchestru (1981–83), šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava (1983–90), dirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu Praha (1988–92), stálým hostem Hofer Symphoniker v Bavorsku (1988–96), šéfdirigentem a ředitelem Severočeské filharmonie Teplice (1990–96) a šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (2000–04).

Hostoval u zahraničních orchestrů v Bruselu, Drážďanech, Berlíně, Weimaru, Jeně, St. Gallenu, Luzernu, Tokiu, New Jersey atd.

Na kompaktní disky nahrál se Severočeskou filharmonií komplet symfonií Franze Schuberta, s Komorní filharmonií Pardubice skladby Jana Václava Hugo Voříška, Wolfganga Amadea Mozarta a Franze Schuberta, se Státním komorním orchestrem Žilina skladby Antonína Dvořáka, Jána Cikkera, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena, přičemž spolupracoval také s významnými českými sólisty.

Od roku 1994 vyučuje na AMU, od roku 2004 jako docent, v současnosti vede katedru dirigování. Vyučoval také na mistrovských dirigentských kurzech v České republice (1997, 2000 a 2001) a v Kanadě (1999).


Literatura:

Plevka, Bohumil: Filharmonické rozmlouvání (Severočeský regionální deník, 13. 11. 1993, č. 264, s. 18) – interview.

Bartošková, Věra: Odmítám názor, cokoli dostat zadarmo… (Severočeský regionální deník, 23. 4. 1994, č. 95, s. 17) – interview.

Tušicová, Olga: Teplická filharmonie v nové sezóně (Deník Směr, 3. 10. 1994, č. 232, s. 7) – interview.

Bůžek, Jan: Závěrečným koncertem skončil včera v Teplicích XXX. ročník Beethovenova festivalu (Deník Směr, 5. 10. 1994, č. 234, s. 8).

Smolka, Jaroslav: Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Tomáš Koutník (Hudební rozhledy, 2004, č. 4, s. 10–11).

Přibylová, Lenka: Symfonie Atlantis Václava Bůžka (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 1, s. 18–19).

www.hamu.cz/katedry/katedra–dirigovani/doc–tomas–koutnik

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 28.9.2011