Český hudební slovník osob a institucí

Pártl, Theodor

Charakteristika: Sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 30.9.1933

Pártl, Theodor, sbormistr a hudební pedagog, narozen 30. 9. 1933, Strunkovice nad Blanicí.

 

Vystudoval gymnázium v Prachaticích, první hudební vzdělání získal u lidových hudebníků Vojtěcha Hrona a Josefa Koreše, u svého strýce Františka Pártla a při prázdninových setkáních s hudebním kritikem Jiřím Dostálem, u nějž konzultoval i během svého vysokoškolského studia. Hudební výchovu studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích u Miroslava Hofmana a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci u Roberta Smetany, Vladimíra Hudce, Libora Melkuse, Pavla Čotka a Luďka Zenkla. S praktickou sbormistrovskou činností začal roku 1959 vytvořením hudebně pěveckého sboru na Základní devítileté škole ve Vlachově Březí, který vedl až do června 1963. V únoru 1963 založil na Střední pedagogické škole v Prachaticích Pěvecký sbor jihočeských učitelek (od roku 1993 při Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích), který vede dosud. Od roku 1995 má sbor též mužskou složku a nyní má 24 ženských a 6 mužských hlasů. S tímto tělesem rozvinul Theodor Pártl bohatou koncertní činnost, často ve spolupráci s Eduardem Hakenem (68 společných koncertů), s Doležalovým a Stamicovým kvartetem, Bohuslavem Matouškem, Jaroslavem Tůmou a dalšími. Repertoár sboru sahá od středověku po současnost. Theodor Pártl v souladu se svým zájmem o přírodu a křesťanskou filozofii nesleduje vnější efekt prováděných skladeb, ale jde za hudební a textovou podstatou, za niternou krásou vokální skladby, usiluje o lyrický, osobitě jihočeský projev. Se svým sborem uskutečnil stovky koncertů doma a řadu zahraničních koncertních zájezdů: několikrát do Nizozemí, Švýcarska, Francie, Itálie, Rakouska a Německa, dále do Anglie, Španělska, Finska, Maďarska, Estonska, Lotyšska a Slovenska. S Pěveckým sborem Jihočeských učitelek  získal první cenu na International Koorfestival v Haagu 1975. Roku 1993 Theodor Pártl založil a dosud řídí Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí. Z domácích ocenění mezi řadou čestných uznání vynikají Cena Ferdinanda Vacha (1998) a Cena Františka Chodury (2002).

Jako sbormistr a profesor Střední pedagogické školy v Prachaticích (1963–93) a Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích (od 1992) vychoval mnoho zpěvaček i sbormistryň a organizoval četné metodické akce pro pěvecké sbory. Působil a působí v celé řadě hudebních a pěveckých organizací. Od vytvoření Unie českých pěveckých sborů byl (1969–90) členem jejího hlavního výboru a předsedou jihočeského oblastního výboru, pracoval v Kabinetu pěvecké výchovy Krajského pedagogického ústavu v Českých Budějovicích, byl předsedou sekce kultury a umění okresního výboru Socialistické akademie v Prachaticích (zanikla 1990), byl členem Kruhu sbormistrů při Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a od roku 1990 dosud (2009) je členem jeho následnické organizace – Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců atd.

Theodor Pártl je též činný jako skladatel (ženské sbory Maminčina píseň, Když má nás někdo rád…, Píseň letního večera, Olše, Šípková růže, Že pozdě je již, Kdybych byl pastevcem koní, Podzim atd.) a upravovatel (lidové písně, spirituál Lodičko, ke mně pluj, chrámové skladby).


Diskografie:

Pěvecký sbor jihočeských učitelek (LP Panton 1982);

G. B. Pergolesi: Stabat Mater (CD Antiphona 2000) – s Eduardem Hakenem a Stamicovým kvartetem;

Pěvecký sbor jihočeských učitelek (CD Antiphona 2000);

Jihočeskému kraji(CD Československá muzika 2007);

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek (CD, Československá muzika 2009) – s Eduardem Hakenem, členy Stamicova kvarteta a dalšími.

Literatura:

I. Lexika

Stárek, Zdeněk: Pěvecké sbory v České socialistické republice (Praha 1978, s. 48).

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů, M–Ž (Praha 1982, s. 403–404).

Kolář, Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, s. 100–101).

 

II. Ostatní 

 

http://web.quick.cz/psju

www.ceske-sbory.cz

www.sbor.cz


Mojmír Sobotka 


Datum poslední změny: 29.9.2010