Český hudební slovník osob a institucí

Paukert, Karel

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 1.1.1935

Paukert, Karel, varhaník, narozen 1. 1. 1935, Skuteč.

Studoval hru na hoboj na pražské konzervatoři u Jana Bedřicha Krajse a v Belgii na Královské konzervatoři v Gentu u Gabriela Verschraegena. V letech 1961–62 byl prvním hobojistou Islandského národního symfonického orchestru, poté (1963–64) byl varhaníkem v katedrále Saint Bavon a asistentem Gabriela Verschraegena na konzervatoři v Gentu. V roce 1964 přesídlil do Spojených států amerických, kde vyučoval hudební obory na vysokých školách v Saint Louis, Evanstonu, Clevelandu a Oberlinu. V Evanstonu byl kromě toho hudebním ředitelem v biskupském chrámu sv. Lukáše. V období 1974–2004 byl kurátorem hudebních sbírek v Clevelandském muzeu umění. Zde vystoupil na více než 800 varhanních recitálech a komorních koncertech, pro něž objednal u místních i zahraničních skladatelů řadu děl, která zde měla premiéru. Od roku 1979 je též hudebním ředitelem v biskupském chrámu sv. Pavla v Clevelandu. Často koncertoval v evropských zemích, po listopadu 1989 často v České republice. Jeho umění je vysoce ceněno pro programovou koncepci a spontánnost. Jeho koncerty byly vysílány rozhlasovými stanicemi v Praze, Oslu, Tokiu a v Mnichově. Český rozhlas vysílal v roce 2008 desetidílný cyklus jeho vzpomínek. Ve Spojených státech se zasloužil o propagaci české barokní a klasické světské a chrámové hudby i hudby soudobých českých skladatelů, které též vedle klasického repertoáru nahrál na zvukové nosiče. K poctám a uznáním tvůrčí činnosti Karla Paukerta patří tři první ceny amerického svazu skladatelů a výkonných umělců a čestný doktorát Cleveland Institute of Music.


Literatura:

(jh) [Hůlek, Julius]: Vynikající Karel Paukert (Lidová demokracie, 31. 5. 1991, s. 5).

Ropek, Jiří: Koncert Karla Paukerta (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 6, s. 15–16).

Kohout, Jiří: V Tachově zahraje varhaník světového formátu (Tachovský deník, 12. 8. 2009, č. 187, s. 2).

Matznerová, Jana: Světový varhaník zahraje sv. Mikuláši (Českobudějovický deník, 17. 8. 2009, č. 191, s. 6).

Wikipedia.

http://clevelandartsprize.org/awardees/Karel_Paukert.html

www.rozhlas.cz/vltava/vazhudba/_zprava/511358

www.cduniverse.com/search/xx/music/artist/Karel+Paukert/a/albums.htm

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 31.10.2011