Český hudební slovník osob a institucí

Floderer, Wilhelm

Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 10.5.1843
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.4.1917

Floderer, Wilhelm, kapelník, skladatel, narozen 10. 5. 1843, Brno, zemřel 6. 4. 1917, Mariánské Lázně.
 
Po ukončení studií na vídeňské konzervatoři (1868) byl divadelním kapelníkem v Bukurešti, Temešváru, Ljublani, Brně a Vídni. Významné bylo jeho působení v Linci (1871–75 a 1877–99), kde se jako kapelník Landschaftliches Theater zasadil o provádění děl Richarda Wagnera. Jako sbormistr Liedertafel Frohsinn propagoval skladby Antona Brucknera. Skladatelsky zasáhl do oblastí sborové a písňové, složil též dvě opery. Většina jeho skladeb se uchovala v rukopisech.

Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Opery
Fernando (tříaktová opera, text E. Breton dallos Herréros);
Günther der Minnesänger (dramatická jednoaktová opera, libreto Leopold Winter).

Komorní
Fantasiestück pro klavír (Oesterreichische Musik-Zeitung. Organ für Theater, Kunst und Musik. 1. Jg, 4. 2. 1877, Nr. 2.).

Sbory

Mahnruf (mužský sbor s orchestrem nebo průvodem klavíru, na text hraběnky Wilhelmine Wickenburg Almasi);
Idylle op. 84 (čtyřhlasý sbor a capella, text Franz Bonn);
Frühlingslied op. 96 (pro sólový tenor a mužský sbor, text Alois Schausberger);
Sommerabend op. 98 (pro mužský sbor, text Hermann Hango);
Unter der Linde op. 100 (z cyklu zpěvů na texty sbírky K. Stielera Hochlands-Liedern pro tenor a baryton, mužský sbor a velký orchestr).

Literatura:

PHSN.
Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950, Bd. 1 (Lfg. 4), S. 330.
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. 1. A–H. München 1979.
 
Viktor Velek
Datum poslední změny: 17.5.2007