Český hudební slovník osob a institucí

Fagoti Brunenses

Charakteristika: Fagotové kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1981

Fagoti brunenses, fagotové kvarteto, zahájení činnosti 1981.
 
Komorní soubor Fagoti brunenses vznikl z iniciativy Františka Svobody, prvního fagotisty Státní filharmonie Brno a profesora JAMU. Spolu s ním stáli u zrodu kvarteta brněnští fagotisté Vavřinec Špaček, Jindřich Tioka a Jiří Nykodým, všichni žáci Josefa Jakubce.
Roku 1995 se složení hráčů obměnilo. Na činnost předčasně zesnulého profesora Svobody navázali jeho žáci Jiří Jakubec a Roman Novozámský společně s Tomášem Františem a Vladimírem Pečinkou. Ke třem fagotům přibyl nově kontrafagot, čímž se rozšířily zvukové možnosti a současně i repertoár. Romana Novozámského vystřídal nejprve Petr Kotiš (2001), následoval Radek Oliva (2003) a poté Václav Fürbach (2005). Nyní se souborem vystupuje Dušan Drápela (2007).
"Brněnské fagoty" hrají skladby od 17. století po současnost, přičemž těžiště repertoáru tvoří skladby 20. století. Podstatnou úlohu hrají též aranže a úpravy či díla vzniklá přímo pro tento méně obvyklý typ hudebního tělesa. Soubor vystupuje na koncertech, vernisážích a výchovných koncertech, příležitostně spolupracuje s rozhlasem. V březnu 1996 získal v konkurenci osmnácti souborů druhé místo v mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi.

Diskografie:

Česká hudba (Bárny 1999).

Literatura:

Bártová, Jindra: Fagoti brunenses (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 8, s. 21).
 
www.sweb.cz/fagoti/
www.fagoti.cz
 
Magdalena Kaczorová
Datum poslední změny: 4.2.2008