Český hudební slovník osob a institucí

Salonní orchestr Roudnice nad Labem

Charakteristika: Salonní orchestr s dechovými nástroji

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.2000

Salonní orchestr Roudnice nad Labem, salonní orchestr s dechovými nástroji, zahájení činnosti 2000, Roudnice nad Labem.
 
Soubor až do roku 2005 spadal pod Kulturní a společenské středisko Říp města Roudnice nad Labem, poté se přeměnil na samostatné občanské sdružení. Byl založen absolventem oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity Ondřejem Šedivým. Členy orchestru jsou profesionální i studentští či amatérští hudebníci z okolí Litoměřic. Stálých členů má dvacet pět, vystupuje však v různých obměnách – jako orchestr salonní, komorní i symfonický. Jeho repertoár tvoří světská i duchovní vokálně-instrumentální díla českých i světových autorů z období klasicismu, romantismu, hudební secese, též opera a opereta 19. století a skladby z oblasti nonartificiální hudby. Při jejich provádění soubor spolupracuje se sólisty a pěveckými sbory ústeckého kraje (např. sólisté Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem altistka Věra Páchová, basista Jiří Endršt, tenorista Jaroslav Kovacs a jiní), s violistou Jiřím Najnarem z Kocianova kvarteta, se členy dalších českých orchestrů (Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Český národní symfonický orchestr, Hudba Hradní stráže a Policie České republiky) a se studenty uměleckých škol (konzervatoř Praha a Teplice, HAMU).
 
Petr Kudláček

Datum poslední změny: 19.3.2008