Český hudební slovník osob a institucí

Camerata moravica

Charakteristika: Hudební těleso staré hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1978
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1989

Camerata moravica, hudební těleso staré hudby, zahájení aktiviry 1978, ukončení aktivity 1989.

V roce 1978 se v Brně sešla skupina nadšených muzikantů nehudebních profesí, které spojovala chuť pustit se do provozování staré hudby na historické hudební nástroje. Po slibných začátcích se obrátili na Miloše Štědroně, který se stal uměleckým vedoucím souboru.
Těleso se brzy rozrostlo o další hudebníky, a to i z řad profesionálů. Působilo pod záštitou Okresního kulturně vzdělávacího střediska Brno 1 a přijalo jméno Camerata moravica. Členy tělesa byli např. Vlasta a Vratislav Bělští, Olga Dvorská, Milan Jirmář, Jan Jobánek, Jan Kašpařík, Václav Kovařík, Lenka Kuchařová, Blanka Morávková, Libor Nykodým, Ivan Polák, Naďa Poláková, Otakar Pokorný, Olga Settari, prof. Švancara, manželé Vašinovi a Milada Vlasáková. Velikost souboru se měnila podle aktuálních požadavků repertoáru.
Camerata Moravica používala z dobových nástrojů např. kopie renesančních louten, kornamů, křivých rohů, cinků, zobcových fléten a serpentů. Smyčcové nástroje používali moderní (ačkoliv některé byly z 18. století), stejně jako cembalo a cimbál. Občas vystupovali také s moderní trubkou a fagotem.
Repertoárový záběr souboru byl velmi široký – od gotiky, přes renesanci až po ranné baroko. Většinu skladeb upravoval Miloš Štědroň, který též soubor dirigoval. Camerata spolupracovala s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a natočila několik snímků pro brněnskou hudební redakci Československého rozhlasu. Soubor hojně vystupoval také na českých zámcích. Do programu koncertů byly často zařazovány vokální skladby nebo dokonce i celé opery (např. Hanácká opera).

Věra MikuláškováDatum poslední změny: 24.8.2007