Český hudební slovník osob a institucí

Uhlíková, Lucie

Charakteristika: Etnomuzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 27.9.1969

Uhlíková, Lucie, etnomuzikoložka, narozena 27. 9. 1969, Zlín.

 

Absolvovala národopis a hudební věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1994, Ph.D 2003, PhDr. 2008).

Od roku 1994 je odbornou pracovnicí brněnského pracoviště Etnologického ústavu, od roku 1998 redaktorkou Národopisné revue a členkou redakční rady časopisu. Věnuje se rovněž popularizaci oboru jako členka dramaticko-produkční a programové rady MFF Strážnice nebo jako autorka folklorních pořadů pro rozhlas ad. Vedle studia etnických stereotypů v lidové kultuře i v současné společnosti se zabývá etnokulturnmi tradicemi, folklorismem a folklorem, zejména výzkumem proměn funkcí a zpřístupňováním folklorních pramenů.


Dílo:

Editorská práce (výběr)

Martin Zeman: Horňácké písně. Vybraly a sestavily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková.(Brno, EÚ AV ČR 2000).

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů (Sborník ze stejnojmenného semináře konaného dne 23. října 2000 v Brně. Redakčně připravily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno, EÚ AV ČR 2001).

Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové. Redakce Lucie Uhlíková. Brno, EÚ AV ČR 2005 (Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii).

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (red. Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková, Strážnice 1997).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 4.12.2015