Český hudební slovník osob a institucí

Syrový, Václav

Charakteristika: Hudební akustik

Datum narození/zahájení aktivity: 13.7.1946

Syrový, Václav, hudební akustik, narozen 13. 7. 1946, Choceň.

 

Studoval střední průmyslovou školu strojní, obor přesná mechanika a optika (1960–64). Paralelně se studiem na Českém vysokém učením technickém v oboru slaboproudá elektrotechnilogie (1964–69) se vzdělával na lidové konzervatoři, obor skladba a varhany (1964–69). Na technickém učení pokračoval ve vědecké aspirantuře v oboru elektroakustika (CSc., 1977). Roku 1990 byl na Filmové fakultě AMU jmenován docentem pro obor Zvuková tvorba a o osm let později se stal ve stejném oboru profesorem na Hudební fakultě AMU. Na této fakultě zastával od roku 1969 funkci vedoucího Zvukového studia. Je autorem řady monografických a časopiseckých publikací. Odborně se zaměřuje na hudební akustiku, hudební elektroniku, zvukovou režii, teorii hudebního signálu, problematiku barvy a kvality zvuku hudebních nástrojů. Byl řešitelem několika grantových projektů a výzkumných záměrů: Výzkumné centrum hudební akustiky, Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů, Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních nástrojů ad.

 

Petr Ch. KalinaDatum poslední změny: 2.12.2015