Český hudební slovník osob a institucí

Kruh umělců houslařů

Charakteristika: Sdružení profesionálních houslařů, smyčcařů a restaurátorů smyčcových hudebních nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1958

Kruh umělců houslařů, sdružení profesionálních houslařů, smyčcařů a restaurátorů smyčcových hudebních nástrojů, zahájení aktivity 1958.
 
Sdružení profesionálních houslařů, smyčcařů a restaurátorů smyčcových hudebních nástrojů bylo ustanoveno v červenci roku 1958 z podnětu houslařů a výkonných umělců, vedených snahou o uznání rukodělného houslařství jako uměleckého oboru. Hlavním iniciátorem vzniku této organizace byl Otakar Špidlen, úspěšný houslař a obchodník, (Otakar Špidlen: Obrana houslařství jako umění. Je houslařství uměním nebo pouhým řemeslem?, 1950), který se však bohužel oficiálního aktu založení Kruhu umělců houslařů (dále jen KUH) nedožil. Kromě Otakara Špidlena byli mezi zakládajícími členy také například houslaři Přemysl Špidlen a Karel Vávra, současný předseda. Kruh umělců houslařů je jednou ze sekcí Asociace Hudebních umělců a vědců. Sídlí v Praze (na adrese svého předsedy) a jeho působnost je omezena na území České republiky. V jeho čele stojí předseda a minimálně sedmi členný výbor (volí ho každé dva roky sami členové). Původním posláním KUH byla zejména ochrana zájmů umělců-houslařů a také podpora rozvoje uměleckého houslařství. Později přibyla i poradní a znalecká činnost. Po roce 1989 hrozil KUH zánik, neboť se vedl spor o opodstatněnost další existence takové organizace. V té době už ale měl velmi dobré jméno a prestiž a byl vlastně jediným svého druhu, proto bylo rozhodnuto o jeho zachování. I dnes toto společenství požívá úcty výkonných umělců i odborné veřejnosti, neboť všichni jeho členové prošli náročným přijímacím řízením, při kterém každý z nich prokázal dostatečnou míru zručnosti a odbornosti.

Literatura:

www.kuh.housle.cz
 
Dana Štěpánová


Datum poslední změny: 15.7.2008