Český hudební slovník osob a institucí

Volné komorní sdružení VOKS Praha

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.2001

Volné komorní sdružení VOKS Praha, komorní smíšený sbor, založen 2001.
 
Sbor sdružuje zpěváky různého věku a profesí. Repertoár není konkrétněji zaměřen, spíše však inklinuje k hudbě romantické a pozdější, zahrnuje rovněž díla artificiální hudby, spirituály a lidové písně jižních národů. K významnějším dílům, která sbor nastudoval, patří Ceremony of Carols Benjamina Brittena, Requiem Gabriela Fauré, Postní moteta Antonína Tučapského, Čtyři písně o Marii Bohuslava Martinů, Cantico delle creature Petra Ebena, Mše cis moll Luise Vierne a jiné.
Některé španělské a řecké písně zazněly u nás v provedení VOKSu poprvé. Za dobu své činnosti uspořádal soubor několik samostatných koncertů, věnuje se koncertní činnosti v rámci benefičních akcí, pro domovy důchodců, při bohoslužbách, tradičně pořádá vánoční koncert pro Psychiatrickou léčebnu v Praze Bohnicích, v rámci Muzejní noci účinkoval pro Český rozhlas a televizi. Koncertní činnost sboru zahrnuje také festivaly a soutěže. Sbor se účastnil festivalu duchovní hudby na Šumavě (2003), stal se finalistou mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci (2004), v mezinárodní soutěži Pražské dny sborového zpěvu získal druhé místo v kategorii smíšených sborů a zvláštní cenu poroty za interpretaci lidové písně (2005). Mimo domácí pódia vystoupil sbor v Německu a Rakousku. Sbormistryní sboru je od jeho založení Martina Spiritová-Kvěchová.

Diskografie:

Messe Solenelle Louise Vierne, Op. 16 (nahrávka pro Český Rozhlas 3, Vltava 2005) – varhany Žaneta Nováčková;
The Time of Christmas. Vánoční koledy z Evropy a Jižní Ameriky (vydáno vlastním nákladem 2006);
Requiem in c Václava Emanuela Horáka (nahrávka pro Český Rozhlas 3, Vltava 2007) – orchestr Piccolo Coro.

Literatura:

Pěvecký koncert na Trávníku (Českotřebovský zpravodaj, 13. 6. 2004).
Sborový zpěv? Skoro jako sex (Lidové noviny, 30. 6. 2006).
Koledy z Peru, Venezuely i Anglie na novém CD (Právo, 12. 12. 2006).
Recenze na CD The Time of Christmas (Cantus 2006, č. 4).
 
www.ceske-sbory.cz
www.sbor.cz 
 
Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 2.7.2008