Český hudební slovník osob a institucí

Clavis cordium

(Ženský pěvecký sbor Most)
Charakteristika: Ženský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 24.6.1992

Clavis cordium (Ženský pěvecký sbor Most), ženský pěvecký sbor, založen 24. 6. 1992.

Sbor zahájil činnost v roce 1992 jako Ženský pěvecký sbor Most. V první dekádě své existence fungoval především jako partnerské těleso mosteckého Pěveckého sboru severočeských učitelů, na jehož popud byl založen. Postupně se však těleso osamostatnilo a stalo se svébytným uměleckým souborem; od roku 2002 vystupuje pod současným názvem (Klíč k srdcím). Sbormistryní je Eva Šimková, korepetitorkou Milena Bittnerová. V repertoáru tělesa jsou zastoupeny skladby všech slohových období. Clavis cordium spolupracuje s Dívčím pěveckým sborem Střední pedagogické školy v Mostě, příležitostně také vystupuje se zmíněným Pěveckým sborem severočeských učitelů; vystoupil rovněž na koncertech Petry Janů a Vladimíra Hrona. Sbor zvítězil ve své kategorii na mezinárodním soutěžním festivalu Bohuslava Martinů v Pardubicích (2005), kde byl také oceněn stříbrným pásmem, stejně jako na soutěži Praga cantat (2006). Významným momentem v historii sboru byla účast na mezinárodním sborovém festivalu Cantate Smaland ve švédském Växjö v červnu 2006, na jaře 2007 sbor vystoupil na 10. ročníku festivalu Alta Pusteria v Itálii. Sboristky se každoročně v letních měsících účastní týdenního pracovního soustředění. Clavis cordium je členem Unie českých pěveckých sborů.

Literatura:

www.sbor.cz/clavis
www.ceske-sbory.cz

Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 16.12.2008