Český hudební slovník osob a institucí

Vyškovský smíšený pěvecký sbor

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1984

Vyškovský smíšený pěvecký sbor, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1984, Vyškov.


Sbor vznikl v návaznosti na vyškovskou tradici zpívání a na působení osobností Jana Šoupala a Antonína Tučapského. V posledních letech je těžištěm repertoáru tělesa především duchovní hudba. Sbor nastudoval několik mší – Antonia Vivaldiho, Jana Jakuba Ryby, Antonína Tučapského – především však Dvořákovu Mši D dur, Mozartovu Korunovační mši C dur a rovněž Mozartovo a Cherubiniho Requiem. Jiným velkým opusem v repertoáru sboru je Dvořákova Stabat Mater. Sbor zpívá také světské skladby českých a světových autorů, operní sbory, úpravy lidových písní, spirituály apod.

Od roku 1995 stojí v čele sboru absolvent JAMU Filip Macek. K pravidelným vystoupením patří jarní, podzimní a vánoční koncerty ve Vyškově, několikrát sbor zajišťoval zpěv při slavnostních mších na Velké pouti na Velehradě, vystupoval na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, v Chorvatsku, v Itálii, v Německu, ve Španělsku a na festivalu v Savojských Alpách. Mezi významné sólisty vystupující s tělesem patří Richard Novák, Dalibor Hrda, Michal Vojta, Olga Procházková, Erika Šponerová ad. Důležitými momenty v historii sboru byla vystoupení v pěti televizních přenosech z Národních mší na Velehradě v letech 1997–2002, koncert v Montserratu a vystoupení na I. ročníku Festivalu Antonína Tučapského ve Vyškově v roce 2005. V letech 2001, 2002 a 2005 získal stříbrné pásmo na Svátcích písní v Olomouci, v Praze zvítězil na festivalu Sacra Praga 2004.


Literatura:

www.vsps.unas.cz
www.sbor.cz

Zuzana Králová
Datum poslední změny: 12.10.2009