Český hudební slovník osob a institucí

Pražské saxofonové kvarteto

Charakteristika: Saxofonové kvarteto


Pražské saxofonové kvarteto, saxofonové kvarteto, zahájení činnosti 1980, Praha.


Pražské saxofonové kvarteto vzniklo v roce 1980 na popud pedagoga klarinetové hry na pražské konzervatoři, Jiřího Stárka, a v době svého vzniku bylo prvním souborem tohoto nástrojového složení v Československé republice. Zakládajícími členy byli Jiří Stárek (soprán saxofon), Miroslav Klazar (alt saxofon), Jaroslav Hustoles (tenor saxofon) a František Kryka (baryton saxofon). Současnými členy souboru jsou dnes vedle již zmíněných Jiřího Stárka a Jaroslava Hustolesa Tomáš Hustoles (alt saxofon) a Aleš Hustoles (baryton saxofon). Ohlas, který si těleso brzy získalo, podnítil vznik nové české tvorby pro toto nástrojové uskupení. Vyjma repertoáru pro saxofonová kvarteta se soubor věnuje i transkripcím hudby starších epoch (baroko, klasicismus) a skladeb populární hudby. Těleso spolupracovalo v minulosti několikrát na nahrávkách pro Československý rozhlas i Československou televizi a vystupovalo v rámci domácích festivalů (Pražské jaro, Moravský podzim).


Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 5.11.2009