Český hudební slovník osob a institucí

Vokál

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1963

Vokál, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1963, Přerov.


Od zahájení činnosti sboru byl dirigentem Leoš Švagera. V roce 1977 se jeho vedení ujal Jan Leibner, roku 1980 zahájil práci ve sboru Otakar Šiška a v roce 1995 převzal vedení Pavel Režný. Na něj navázala o čtyři roky později Kamila Pittauerová, která se sborem pracuje doposud. V Krajském kole soutěže Písně přátelství získal sbor zlaté pásmo v Ostravě v roce 1980, v letech 1982 a 1985 zde obdržel stříbrná pásma. V soutěži Janáčkovo hudební Lašsko mu byla udělena stříbrná pásma v letech 1971 a 1977 a v letech 2002 a 2006 získal zlaté a stříbrné pásmo na mezinárodním festivalu Svátky písní. Těleso se také prezentovalo na festivalu Klimkovický podzim v roce 2000 a na adventním koncertu v Břevnovském klášteře v Praze. Pořádá pravidelné jarní a vánoční koncerty na zámku v Přerově. Sbor se také účastní festivalů v zahraničí (Anglie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Belgie, Polsko, Rakousko, Slovensko). Se sborem vystupují studenti brněnské JAMU a v minulosti i sólista Václav Halíř.

Diskografie:

Vokál (b. m. 1998).

Literatura:

www.ceske-sbory.cz
www.sbor.cz
www.vokalprerov.cz

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 11.11.2009