Český hudební slovník osob a institucí

Gremlicová, Dorota

(Beková)
Charakteristika: Choreoložka, pedagožka a taneční publicistka-kritička

Datum narození/zahájení aktivity: 22.12.1966

Gremlicová, Dorota (roz. Beková), choreoložka, pedagožka a taneční publicistka-kritička, narozena 22. 12. 1966, Praha.
 
Dcera muzikologa Josefa Beka, sestra muzikologa Mikuláše Beka. Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1985) studovala v letech 1985–89 teorii a dějiny tance na katedře tance Hudební fakulty AMU v Praze (absolvovala 1989 diplomní prací Německá taneční kultura v Praze 1918–1939); doktorské studium (PhD.) ukončila 2004 disertačním spisem Sociální funkce tance v moderní době. Menuet kontra valčík. Na Institutu choreologie v Poznani absolvovala kurz Labanovy kinetografie (taneční notace; certifikát 2003). Na HAMU se roku 1997 habilitovala pro obor taneční věda spisem Německá taneční kultura v Praze 1888–1938 (publikován zčásti časopisecky, později jako celek dvojjazyčně pod názvem Taneční umění na scénách nového německého divadla v Praze / Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888–1938), profesorkou jmenována 2008.
 
Od roku 1989 byla zaměstnána v knihovně Ústavu teorie a dějin umění, v letech 1989–94 působila jako redaktorka periodika Taneční listy (od 1992 ve vedlejším pracovním poměru), 1992–94 byla pedagožkou tanečního oddělení Základní umělecké školy Malá Štupartská v Praze l, 1992–93 Tanečního centra Univerzity Karlovy (učila zde dějiny tance), od 2004 je externí pedagožkou 1. soukromé taneční konzervatoře v Praze (dějiny tance a baletu, náslech a rozbor baletů); koná přednášky pro Teatrologickou společnost, v rámci Mezinárodního týdne tance, na Konzervatoři Duncan Centre a jinde.
 
Na HAMU přednášela roku 1989 jako externí pedagog katedry tance, od roku 1992 je interním pedagogem (odborná asistentka, docentka, profesorka) se zaměřením na historickou a teoretickou taneční vědu (včetně analýzy tance, taneční notace, sociologii tance). Podílela se na reorganizaci oboru teorie tance a rozšíření studijního programu pod názvem Taneční věda, je vedoucí Ústavu taneční vědy HAMU, předsedkyní oborové rady doktorského studia, je řešitelkou grantových programů. V rámci pracoviště je vedoucí výzkumných aktivit se zaměřením na problematiku analýzy a rekonstrukce tanců a divadelních choreografií z období konce 18. a začátku 19. století, proměn tanečního stylu v tomto období a na problematiku tanečních pramenů. Organizovala v tomto směru několik konferencí: Historické studium tance v českém prostředí (2003), Tanec v pohledu zevnitř (2004), Hledání živé podoby tance – Taneční prameny a jejich interpretace (2006). Od roku 2002 je členkou International Council for Traditional Music (ICTM), v rámci Study Group of Ethnochoreology se podílí na výzkumu tanců typu valčíku a polky od jejich objevení do současnosti ve vztahu k sociálnímu a uměleckému prostředí. Zúčastnila se řady konferencí této organizace a dalších podobných akcí doma i v zahraničí (Szeged-Maďarsko, Monghidoro-Itálie, Sheffield-Velká Británie, Poznań-Polsko). Byla členkou souboru Chorea Bohemica (1984–85), působí v různých odborných porotách a dalších grémiích (mimo jiné byla členkou redakčního kruhu periodika Taneční listy od 1994 do jeho zániku 2003).
 
Publikační činnost (do roku 1990 /včetně/ pod jménem Beková; kritiky, rozhovory, historické články, recenze knih a časopisů o tanci, informativní materiály a zprávy) rozvíjela zejména v Tanečních listech, ale publikuje také v Hudebních rozhledech, Harmonii, Divadelní revui atp. Hesly přispívá do tohoto slovníku, dále napsala texty do publikací Český taneční slovník (Praha 2001), Základní pojmy divadla (Praha 2004) a Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století (Praha 2006).

Dílo:

Knižní publikace
Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze / Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888–1939) (Praha 2002).
 
Sborníkové studie
Lidové taneční divadlo současnosti. Alena Skálová – choreografka a pedagožka (in: Tanec-Dance-Tanz, sborník Tanečních listů, Praha, Panorama 1991, s. 162–169; revidovaná verze in: Alena Skálová – fenomén choreografie, Praha 2006, s. 26–39);
Fanny Elssler v Olomouci (in: Ozvěny tance, Praha, AMU 1998, s. 67–71);
Die zeitgenössische Presse als „Bericht“ über die Tanzkunst im Neuen Deutschen Theater zu Prag (in: Deutschsprachiges Theater in Prag, Praha 2001, s. 242–248);
Isadora in Bohemian Spas (in: Remembering-Isadora Duncan-Emlékkönyv, Budapest 2002, s. 63–69);
Alfred Waldau: K dějinám českých dějin tance (in: Historické studium tance v českém prostředí, Praha 2003, s. 46–54);
Zápis tance (in: Tanec. Záznam, analýza, pojmy, Praha 2004, s. 11–27);
The role of  the dancing/ballet master in the transfer of dances through different social environments (příspěvek na symposiu Study Group on Ethnochoreology, Monghidoro/Itálie 2004, v tisku);
Allemande versus Deutsch v českém kontextu období od konce 18. století do konce 19. století (příspěvek na semináři Allemande, Český Krumlov 2005, v tisku);
Domácí bály českého měšťanstva (v tisku);
The Changing Shape of European Theatrical Dance in the Modern Age (příspěvek na semináři Dance in our Days, Poznań/Polsko 2005, v tisku);
Povaha a specifika tanečních pramenů (in: Stopy tance, Praha 2008, s. 8–13);
Mísa zvaná Hroznatova (spolu se Zuzanou Smugalovou a Lucií Burešovou; in: Stopy tance, Praha 2008, s. 31–41).
 
Stati, články (výběr)
Taneční divadlo Piny Bauschové (Taneční listy 1988, č. 1, s. 5);
Balety Carla Orffa na Nové scéně (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 550);
Taneční imaginace Libora Vaculíka (Taneční listy 1990, č. 2, s. 6);
Všechno, co se vejde do jedné náruče (rozhovor s Evou Blažíčkovou, Taneční listy 1990, č. 5, s. 20);
Pozemské tance (José Limón Dance Company) (Taneční listy 1991, č. 1, s. 4);
Podivuhodný mandarín (Taneční listy 1991, č. 3, s. 13);
Na počest Ivo Váni Psoty (Taneční listy 1992, č. 5, s. 6);
Idea české baletní tradice (Viktorka a Ples kadetů v Brně, Taneční listy 1992, č. 10, s. 7);
Národní přehlídka scénického tance 1992 (Taneční listy 1993, č. 1, s. 6);
Zora Šemberová (Taneční listy 1993, č. 4, s. 4);
Emerych Gabzdyl (Taneční listy 1993, č. 9, s. 4);
Německý taneční život v Praze mezi světovými válkami (desetidílný cyklus článků, Taneční listy 1995, č. l–10);
Podvědomí lidského těla podle Vandekeybuse (Harmonie 1997, č. 7, s. 16–17);
Tanec (s Petrem Pavlovským, Divadelní revue 10, červen 1999, č. 2, s. 61–64);
Choreografie (s Petrem Pavlovským, Divadelní revue 10, prosinec 1999, č. 4, s. 61–64);
J. Jebavá: Kapitoly z dějin tance (Taneční listy 1999, č. 5, s. 16);
Tanec a společnost (Taneční listy 1999, č. 6, s. 13);
Preromantismus a balet (Taneční listy 1999, č. 7, s. 16);
Tance Trudi Schoopové (Taneční listy 1999, č. 10, s. 14);
Stáří: trauma evropského tance (Taneční listy 2000, č. 1, s. 14);
Taneční moderna: Tance v opozici (Taneční listy 2000, č. 3, s. 14–15);
Taneční moderna: Přes hranice a kam? (Taneční listy 2000, č. 4, s. 12–13);
Taneční moderna: Společnost podrobená léčbě tancem (Taneční listy 2000, č. 5, s. 14–15);
Taneční moderna: „Nové“ pohyby pro tanec (Taneční listy 2000, č. 6, s. 14–15);
Tanec a Forsythe (Taneční listy 2000, č. 7, s. 9);
Taneční moderna: Mezi přírodou a civilizací (Taneční listy 2000, č. 9, s. 14–15);
Taneční moderna: Exotika a extáze – domov a střízlivost (Taneční listy 2000, č. 9, s. 16–17);
Taneční moderna: Mezi modernou a postmodernou (Taneční listy 2000, č. 10, s. 12–13);
Tanec, Tanec… 2000 (s Elvírou Němečkovou, Taneční listy 2000, č. 10, s. 1);
Choreografie a choreograf (Taneční listy 2001, č. 1, s. 12);
Choreografie a choreograf: Tradice proti reformě (Taneční listy 2001, č. 6, s. 14);
Choreografie a choreograf: Odkaz ballet d´action (Taneční listy 2001, č. 8, s. 15);
Choreografie a choreograf: Exkurze choreografií moderní doby (Taneční listy 2001, č. 9, s. 17);
Choreografie a choreograf: Choreografické zmatení (Taneční listy 2001, č. 10, s. 17);
Zapisovat tanec? První zkušenost s Labanovou kinetografií (Taneční listy 2002, č. 1, s. 15);
Jak tančila Isadora Duncan v Čechách (Taneční listy 2002, č. 1, s. 17);
Tanec jako zábava? – několik poznámek k XII. celostátní přehlídce scénického tance (Taneční listy 2002, č. 10, s. 17);
Nacho Duato – pohybový tvar a španělské cítění (Hudební rozhledy 56, 2006, č. 8, s. 30–31);
Delsarte, Dalcroze, Duncanová: ohlasy v českém prostředí (Pam pam, občasník scénického tance 2006, č. 2, s. 14–15).

Literatura:

Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima (Jana Holeňová, ed., Praha, Divadelní ústav 2001).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 20.1.2009