Český hudební slovník osob a institucí

Cantica

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1987

Cantica, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1987, Kutná Hora, ukončení činnosti 1991, obnovení činnosti 2002, tamtéž.
 
Repertoár tělesa tvoří zčásti hudba období renesance a středověku, součástí jsou však i skladby jiných období a černošské spirituály. Po svém znovuobnovení začal sbor rekonstruovat historickou hudbu svého regionu. Sbormistrem tělesa je v současnosti Štěpán Kafka. Sbor vyvíjí bohatou koncertní činnost především v Kutné Hoře a okolí, vystupuje také v rámci folkových festivalů, od roku 2004 spolu s Alfredem Strejčkem pravidelně uvádí velikonoční pásmo slova a hudby Pašijová zastavení. Sbor spolupořádal seminář Kutnohorské hudební rukopisy v Kutné Hoře (6. 10. 2005) a provedl koncert složený z hudby rorátního zpěvníku literátského bratrstva v Čáslavi z roku 1614 (28. 11. 2006).

Diskografie:

Cantica (občanské sdružení Cantica 2006).

Literatura:

Kafka Štěpán: Graduál Českého muzea stříbra (Krásné město 2005, č. 1).
Kafka Štěpán: Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století (Krásné město, 2005, č. 1).
 
www.ceske-sbory.cz
www.cantica.kh.cz
 
Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 16.12.2008