Český hudební slovník osob a institucí

Břevnovský chrámový sbor

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor


Břevnovský chrámový sbor, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1950, Praha-Břevnov.

Sbor vznikl při pražském chrámu sv. Markéty. Vedení se ujal tympanista orchestru Národního divadla v Praze Karel Černický a hudební skladatel Jan Hanuš. Těleso postupně účinkovalo při všech velkých svátcích církevního roku. Od poloviny sedmdesátých let vedl sbor Jan Hanuš společně s Jarmilem Burghauserem a to téměř dvě desetiletí. Všichni tito sbormistři zkomponovali pro těleso velké množství církevních skladeb a mší a založili tak bohatý břevnovský archiv. Od roku 1991 vede sbor absolvent Hudební fakulty AMU Adolf Melichar. Pod jeho vedením působí sbor v Břevnově a příležitostně také v dalších mimopražských kostelích. Mezi významné umělce, kteří vystoupili se sborem, patří sopranistka Daniela Radosa, Gabriela Pešinová, Zuzana Horáková a další. Břevnovský chrámový sbor koncertoval také na sjezdu evropských šlechticů v Karlových Varech.


Literatura:

http://brevnovskychramovysbor.wgz.cz
www.sbor.cz
www.ceske-sbory.cz

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 15.9.2009