Český hudební slovník osob a institucí

Mužský pěvecký sbor Nešvera

(Okteto Žerotína; Dvanáctka Žerotína; Šestnáctka Žerotína)
Charakteristika: Mužský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1920

Mužský pěvecký sbor Nešvera (Okteto Žerotína; Dvanáctka Žerotína; Šestnáctka Žerotína), mužský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1920, Olomouc.

           

Původní název pěveckého sboru byl Okteto Žerotína. Za krátkou dobu se těleso rozšířilo na Dvanáctku Žerotína a roku 1926 sbor opět změnil název na Šestnáctku. Roku 1945 se stal dirigentem Jan Hub, za jehož sbor získal současný název. Právě Jan Hub výrazně rozšířil pěveckou základnu a obohatil repertoár o domácí i zahraniční skladby. V 60.–70. letech dosáhlo těleso svého vrcholu. Vystupovalo při nejrůznějších příležitostech. Poté se však začaly projevovat generační problémy; řada pěvců musela sbor opustit ze zdravotních důvodů nebo kvůli vysokému věku, naproti tomu noví zpěváci nepřicházeli. Od roku 1985 sbor řídili Vlastimil Medvěd a Josef Srovnal. Zástupcem sbormistra Srovnala je v současné době Milan Kotouček. Převážnou část repertoáru tvoří díla českých a zahraničních autorů 19. a 20. století, zastoupeny jsou však i renesanční skladby. Mužský pěvecký sbor Nešvera obdržel několik ocenění na soutěžích, zároveň sám udělil čestné členství osobnostem, které se zasloužily o rozvoj sborového zpěvu.


Diskografie:

MPS Nešvera (Supraphon 1974).

Literatura:

Kolář, Bohumír: MPS Nešvera oslavil 80 let trvání (Cantus 12, 2001, č. 49, s. 33).

Děrkas, Zdeněk: 80. výročí MPS Nešvera v Olomouci (Cantus 12, 2001, č. 49, s. 35).

Krbeček, Jaroslav: Mužský pěvecký sbor Nešvera ve Valticích (Cantus 12, 2001, č. 50, s. 100).

Kolář, Bohumír: Spojené sbory na počest Roku české hudby (Cantus 15, 2004, č. 61, s. 46).

 

www.ceske-sbory.cz

 

Silvana Djokić
Datum poslední změny: 8.7.2009