Český hudební slovník osob a institucí

Liegert, Jiří

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 5.2.1877

Liegert, Jiří, vojenský kapelník, narozen 5. 2. 1877, Praha, zemřel v roce 1920, místo úmrtí nezjištěno.

 

Syn Jakuba Liegerta, majitele hudebního institutu v Praze. Učil se hrát na harfu, housle a trubku. V roce 1897 dobrovolně nastoupil k hudbě pěšího pluku 73. Po desetileté službě byl přeložen do zálohy k zeměbraneckému pluku 8, pak začleněn do domobrany. V Praze provozoval hudební školu. Po povolání do armády roku 1917 založil a nadále řídil hudební školu invalidů na Letné. Roku 1920 byla škola přeložena do Újezdských kasáren a následně zrušena. V roce 1919 byl jmenován vojenským kapelníkem.


Archiválie:

Státní ústřední archiv Praha (Ministerstvo vnitra ČR, Pražská pobytová evidence, 16. 6. 1998).

Vojenský historický archiv Praha (Unterabteilungs-Grundbuchblatt 1336/k. u. k. IR 73).


Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 31.3.2009