Český hudební slovník osob a institucí

Janáček

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1949

Janáček, smíšený pěvecký sbor, založen 1949, Jablonec nad Nisou.

 

Prvním dirigentem sboru byl František Černík, kterého později vystřídali František Chlebeček, Jiří Pecháček a Věra Vojtěchová. Významným mezníkem v historii sboru byl rok 1964, kdy nastoupil do funkce sbormistra Josef Boček. Za jeho vedení dosáhl sbor četných úspěchů a byl několikrát oceněn na soutěžích a festivalech. Od roku 2004 vede toto pěvecké těleso Olga Fröhlichová. V současnosti ve sboru působí čtyři desítky zpěváků ve věkovém rozmezí od šestnácti do osmdesáti let. Repertoár tělesa je pestrý, sahá od renesance až po soudobou hudbu a obsahuje také úpravy lidových písní.

Smíšenému pěveckému sboru Janáček byly několikrát věnovány skladby soudobých českých skladatelů, které následně premiéroval. Jedná se například o Eskymáckou ukolébavku Ilji Hurníka (1970), Ut omnes homines Jiřího Laburdy (1978), Pater Noster Zdeňka Lukáše (1980), Panychidu Jana Bůžka (1980) a další.

Sbor často pořádá koncerty v Jablonci nad Nisou a okolí, opakovaně účinkoval v zahraničí; navštívil téměř všechny evropské země a dvakrát Spojené státy americké.


Diskografie:

SPS Janáček (Alfors audio 2002).

Literatura:

Boček, Josef: Život s Janáčkem. Osobní výpověď sbormistra Josefa Bočka o hudbě a smíšeném pěveckém sboru Janáček z Jablonce nad Nisou (Jablonec nad Nisou, 2005).

 

www.ceske-sbory.cz

www.sbor.cz

 

Jan Karafiát


Datum poslední změny: 23.7.2009