Český hudební slovník osob a institucí

Valter, Václav

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 25.11.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.11.1952

Valter, Václav, vojenský kapelník, narozen 25. 11. 1883, Praha, zemřel 5. 11. 1952, Brno.

 

Otec Milana Michala Valtra. Studoval na obecné a měšťanské škole v Polsku. V letech 1899–1902 se údajně vzdělával na Hudebním institutu ve Varšavě. Během vojenské služby se dostal v průběhu první světové války s 2. domobraneckým dragounským plukem na ruské bojiště, kde byl v roce 1916 zajat. Roku 1917 se v Mohylovevu (Bělorusko) přihlásil do československých legií a o rok později se stal kapelníkem u hudby Ruského úderného praporu, která byla po několika měsících začíslena do 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého. Po návratu do vlasti (1920) zastával různá vojenská povolání, s vojenskou hudbou nesouvisející. Ve školním roce 1934–35 byl mimořádným posluchačem klavírního oddělení brněnské konzervatoře. Do výslužby odešel roku 1939. Působil také jako kavárenský houslista.


Literatura:

Pleský, Methoděj: Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917–20 (vlastním nákladem, 1927).

Markl, Jaroslav: Dechová hudba na koních (Český lid 67, 1980, s. 36).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, KLEG).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 23.7.2009