Český hudební slovník osob a institucí

Wirnitzer, Jiří

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 25.6.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.2.1966

Wirnitzer, Jiří, vojenský kapelník a skladatel, narozen 25. 6. 1882, Aš, zemřel 21. 2. 1966, tamtéž.

 

Absolvoval obecnou a měšťanskou školu. Sedm let navštěvoval městskou hudební školu v rodišti, pak absolvoval jeden ročník učitelského ústavu v Chebu. V letech 1898–1902 studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu. V roce 1902 nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 35 v Plzni. Po třech letech byl přeložen do zálohy a stal se pedagogem konzervatoře v polské Bydhošti. Během let 1907–09 působil jako první flétnista a dirigent Blüthnerova orchestru v Berlíně, který roku 1908 najal Carl Michael Ziehrer. První kapelnické místo získal u pěšího pluku 48 v uherské Šoproni (1909). Po vypuknutí první světové války pobýval s plukem na ruské a italské frontě. Obdržel několik válečných vyznamenání. Roku 1919 byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Cheb, po roce byl přeložen k pěšímu pluku 12 do Komárna, později k pěšímu pluku 48 v Benešově a Jablonci nad Nisou (1925). Po dvou letech byl propuštěn z činné vojenské služby. Komponoval vojenské pochody, například Pochod československého pěšího pluku 12 a Generál Kadlec.


Literatura:

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (doklady pro přijetí do československé armády – č. j. 291267/31. 8. 1919, vlastní životopis z 25. 6. 1919).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/35 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 24.8.2009