Český hudební slovník osob a institucí

Divadlo Anny Sedláčkové

Charakteristika: Činoherní a hudební divadlo, divadlo malých forem

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1939
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1945

Divadlo Anny Sedláčkové, činoherní a hudební divadlo, divadlo malých forem, zahájení aktivity 1939, Praha, ukončení aktivity 1945, tamtéž.
 
Divadlo bylo založeno v roce 1939 herečkou Annou Sedláčkovou (1887–1967). Soubor byl sestaven s pomocí bývalého režiséra pražského Národního divadla M. Svobody a jeho přátel z řad profesionálních herců a amatérů sdružených v Divadle Na slupi. Divadlo sídlilo v sále Mozartea v Jungmannově ulici, který se uvolnil po přestěhování Burianova divadla D 40 Na Poříčí. Uměleckým šéfem souboru byl M. Svoboda a od roku 1942 Z. J. Vyskočil. Vedle Anny Sedláčkové v divadle vystupovali další významní pražští herci, např. L. Hodaňová, R. Schránil, K. Třešňák, O. Čermák, B. Hradil, M. Sedláčková a další. V prvních letech, pod uměleckým vedením Svobody, divadlo aspirovalo na postavení třetí pražské činoherní scény a to především výběrem repertoáru. V těžké protektorátní době soubor například uvedl několik zakázaných her Karla Čapka. Poté, co se v roce 1942 Anna Sedláčková odmítla zúčastnit manifestace s názvem "Slib českých divadelníků Říši" v pražském Národním divadle, bylo divadlo v červenci 1942 do listopadu téhož roku uzavřeno. Původní herecký ansámbl byl donucen divadlo opustit a Anna Sedláčková dostala půl roční zákaz účinkování. V následujících letech se řízení ujal J. Z. Vyskočil. Pod jeho vedením divadlo uvádělo převážně konvenční repertoár s převahou salonních komedií německých, italských a maďarských autorů. Po zrušení soukromých divadelních koncesí v roce 1945 Divadlo Anny Sedláčkové zaniklo.

Literatura:

Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů (Divadelní ústav, Praha 2000).
 
Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 25.9.2007