Český hudební slovník osob a institucí

Soubor pražských trubačů

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1976

Soubor pražských trubačů, komorní soubor, založen 1976, Praha.
 
Soubor pražských trubačů tvoří tympány a osmičlenná žesťová skupina složená z hráčů České filharmonie, Pražských symfoniků, Orchestru Národního divadla a Fanfárového souboru Hradní stráže Praha. Vedoucím a zakladatelem tělesa, které se specializuje na hudbu období renesance, baroka a raného klasicismu, je Josef Svejkovský, přední český trumpetista a bývalý profesor pražské konzervatoře, dalšími členy pak Vladislav Kozderka (trubka), Jan Fišer (trubka), František Svejkovský (trubka), Martin Svejkovský (lesní roh), Jiří Novotný (trombon), Stanislav Penk (trombon), Miroslav Kopta (trombon) a Pavel Svejkovský (tympány). V minulosti se souborem koncertovali Miroslav Kejmar (trubka), Zdeněk Šedivý (trubka) a Oldřich Šatava (tympány). Těleso se poprvé představilo v roce 1976 v rámci vánočního koncertu ve Smetanově síni v Praze, od té doby se zúčastnilo mnoha koncertů po celé České republice, ale i řady zahraničních festivalů (Rakousko, Německo, Polsko, Itálie, Švýcarsko, Švédsko, Rumunsko, Maďarsko) a pořídilo také několik nahrávek pro rozhlas. V roce 1991 představil soubor ve Valdštejsnké zahradě v Praze novodobou premiéru zapomenutých Fanfár k slavnostnímu zahájení Zemské výstavy v Praze (1891) a rok později premiéru skladby Jindřicha Felda Partita canonica. Významným počinem souboru byla i nahrávka Svatohorské intrády na barokní trubky a barokní tympány (Hudba na Svaté Hoře, 1993). V roce 2003 získalo těleso Zlatou desku u firmy Multisonic za nahrávku Hudba pražských věží.

Diskografie:

Hudba pražských věží (Multisonic 1990);
Hudba na Svaté Hoře (Studio Concerto 1993).

Literatura:

programy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=9167&P_soubor=televize%2Fporad_divadla.php%3Fid%3Drobgbda726kip
 
Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 16.12.2008